TRANSFER DOMAIN   

คำแนะนำการต่ออายุโดเมนเนม - ย้ายโฮสติ้งมาใช้บริการกับเรา

      สำหรับผู้ที่มีโดเมนเนมอยู่แล้วและต้องการมาใช้บริการของเรา เรามีคำแนะนำที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจวิธีการย้ายโฮสได้ง่ายขึ้น

      กรณีที่ท่านมีโดเมนเนมอยู่แล้วต้องการใช้บริการเฉพาะโฮสติ้งกับเรา
          ในการใช้บริการนั้น ท่านจะต้องแจ้งกับผู้จดโดเมนเนมของท่านว่าต้องการแก้ไข " DNS Record " ให้ชี้เข้ามาที่ Server ของเรา หรือ หาก บริษัทที่รับจดโดเมนเนมมีบริการการจัดการโดเมนออนไลน์ ท่านก็เข้าไปแก้ไข " DNS Record " ของท่านให้ชี้เข้ามาที่ตาม DNS เหล่านี้ ( กรุณาติดต่อสอบเจ้าหน้าที่ว่าท่านจะใช้บริการที่ Server เครื่องไหน )

          UNIX SERVER
          ns1.osserv.com
          ns2.osserv.com

          WINDOWS SERVER
          ns7.osserv.com
          ns8.osserv.com

 

      กรณีที่ท่านต้องการต่ออายุโดเมนเนมพร้อมกับใช้บริการโฮสติ้งกับเรา
          ในการย้ายผู้จดโดเมนเนมสามารถทำได้ โดยเงื่อนไขหลักคือ "โดเมนเนมจะต้องย้ายผู้จดโดเมนเนมก่อนที่โดเมเนมนั้นจะหมดอายุ" กล่าวคือ หากโดเมนเนมหมดอายุลงแล้ว Registar จะทำการแขวนโดเมนเนม ไว้ประมาณ 60 วัน ซึ่งในขณะนี้จะไม่มีสามารถมีผู้ใดมาจดโดเมนเนมนี้ได้ ยกเว้นแต่ จะต่ออายุโดเมนเนมกับผู้ให้บริการที่เก่า ซึ่งหากท่านต้องการจะต่ออายุและใช้โฮสติ้งกับเรา ก็จำเป็นจะต้องทำการย้ายผู้จดโดเมนเนมก่อนที่โดเมนเนมของท่านจะหมดอายุ

          วิธีการย้ายผู้จดโดเมนเนม - ต่ออายุโดเมนเนมกับเรา
          1. แจ้งผู้จดโดเมนเนมที่เก่าของท่าน ให้แก้ไข Admin Contact ของโดเมนเนมของท่าน มาที่ domain@osserv.com
          2.
ต่อจากนั้น ทางเราจะดำเนินการต่ออายุโดเมนเนมของท่าน โดยจะต้องใช้เวลาในการย้ายผู้จดโดเมนเนมประมาณ 5 - 7 วัน   
 
บริษัท อ๊อสคอร์ป จำกัด , พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 9999999999999 : เงื่อนไขการใช้บริการ : Datacenter