วิธีการการใช้งานเบื้องต้น  

 

การใช้งานอีเมล์ที่เป็นชื่อโดเมนเนมของคุณเอง
  การที่ท่าน จะใช้งานอีเมล์ภายใต้โดเมนเนมของท่านเอง เช่น info@yourdomain.com มีขั้นตอนคร่าวๆดังนี้

1. ในครั้งแรกท่านจะต้องทำการติดตั้ง email user ที่ท่านต้องการ ใน Site admin ( ระบบควบคุมออนไลน์ ) ก่อน โดยจะเป็นการกำหนด ชื่อ - รหัสผ่าน และกำหนดขนาดพื้นที่ของ email นั้นๆ คู่มือได้ที่นี่ |   Unix Server   |   Windows Server   |

2. เมื่อท่านติดตั้ง email เรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถทำการ รับ - ส่งอีเมล์ได้ทันที โดยมีการใช้งานได้ 2 วิธีคือ
การใช้งานอีเมล์ผ่านระบบ
Web-Base Email
ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบผ่านทางหน้าเว็บไซต์
http://www.domain.com/webmail ( domain.com คือชื่อโดเมนเนมของท่าน ) ซึ่งเป็นการใช้งานที่ง่าย เพราะไม่ต้องทำการ set ค่าใดๆอีก... คือเมื่อท่านเข้าหน้าเว็บของ webmail แล้ว ทำการ Login ก็สามารถรับส่งอีเมล์ได้ทันที

การใช้งานผ่านโปรแกรม
Outlook Express
โปรแกรม
Outlook Express นั้น จะติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรม Windows บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่ง Outlook นั้นเป็นโปรแกรมที่ใช้รับ - ส่งอีเมล์ที่มีความนิยมเป็นอย่างมาก โดยก่อนที่จะสามารถใช้งานอีเมล์ได้ ท่านจะต้องมีการตั้งค่าโปรแกรม Outlook ของคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน ส่วนเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถรับ-ส่งอีเมล์ได้ ดูคำแนะนำได้ที่นี่ |   Unix Server   |   Windows Server   |

เมื่อได้ Account ไปแล้ว ควรทำอะไรเป็นสิ่งแรก
 
1.
ในครั้งแรกท่านจะต้องทำการทดสอบเข้าเว็บไซต์ของท่าน ว่าสามารถใช้งานได้หรือยัง สำหรับการเข้าเว็บไซต์นั้น สามารถเข้าได้ทั้งจาก www.domain.com หรือ domain.com ได้ ( การเข้าเว็บโดยมี หรือ ไม่มี www ก็ได้ )

2. ทดลองเข้าระบบ Site Admin หรือระบบควบคุมเว็บไซต์ออนไลน์โดยสามารถเข้าได้ที่ www.domain.com/admin/ โดยเหมือนกันทั้งลูกค้า Windows และ Unix Hosting ในกรณีที่ท่านเข้าเว็บไซต์ได้ แต่เข้า Site Admin ไม่ได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

3. แก้ไข password ที่ท่านได้รับ เนื่องจาก password ที่ท่านได้นั้น เป็นการใช้โปรแกรมในการสุ่มขึ้นมา ซึ่งท่านจำเป็นจะต้องแก้ไขเป็น password ของท่านเอง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน ดูคู่มือได้ที่นี่ |   Unix Server   |   Windows Server   |   
 
บริษัท อ๊อสคอร์ป จำกัด , พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 9999999999999 : เงื่อนไขการใช้บริการ